ساختار خدمات گروه مهر 78

نظارت بر اجرای پروژه‌ها

به منظور دستیابی به اهداف و برنامه‌های تعیین شده و موفقیت سرمایه‌گذاری، نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات اعطایی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، اطمینان از انجام عملیات پیش‌بینی شده و مصرف بجای تسهیلات طبق برنامه‌های زمانبندی، یکی از اصول اساسی بانکداری بوده و چنانچه به درستی رعایت شود علاوه بر اینکه منابع بانکی در محل‌های واقعی مصرف خواهد شد، موجب رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی و افزایش تولید و... نیز می‌گردد، بدون شک حاصل یک نظارت خوب، بازگشت به‌موقع تسهیلات اعطایی بانک‌ها و کاهش مطالبات غیرجاری است.

در این بخش اعمال نظارت و کنترل عملیات تعهدی بر اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های ساختمان و تاسیسات و ماشین‌آلات متناسب با برنامه زمان‌بندی، اجرا و همچنین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت‌های مختلف به منظور اجرای صحیح عملیات و جلوگیری از انحراف در عملیات، با بازدیدهای دوره‌ای از محل اجرای طرح توسط کارشناسان ذیربط در امر نظارت مورد اقدام قرار می‌گیرد.

گزارش‌های نظارت شامل تعیین حجم عملیات انجام شده در بخش‌های مختلف و مقایسه آن با CPM تهیه شده، تطبیق هزینه‌های پیش‌بینی شده در طرح توجیهی با هزینه‌های واقعی انجام شده و اظهار نظر در خصوص کیفیت و پیشرفت فیزیکی پروژه خواهد بود. در این صورت سه حالت را می‌توان نتیجه گرفت:

  1. عملیات با اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده هماهنگ و برابر است که نشانه فعالیت مطلوب نظارت بر اجرای عملیات تعهدی طرح می‌باشد.
  2. عملیات انجام شده کمتر از عملیاتی است که در اهداف و برنامه‌ها پیش‌بینی شده، در این صورت لازم است تغییرات ارزش‌گذاری شده و نقاط ضعف کنترل‌ها، نظارت مشخص و اعلام گردد.
  3. عملیات انجام شده متناسب و یا بیشتر از پیش‌بینی پروژه‌ها می‌باشد که در این صورت لازم است پس از بررسی و مطالعه عوامل توفیق، نسبت به اصلاح طرح‌های در دست بررسی اقدام نمائیم.