ساختار خدمات گروه مهر 78

تاریخچه

شرکت حامی مهر پیشگام در تاریخ 1392/11/05 تحت شماره 449088 با موضوع فعالیت انجام امور خدماتی پشتیبانی، تدارکاتی، فنی، اداری بانک‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است در خرداد ماه سال 94 موضوع فعالیت شرکت و ماموریت آن به شرح زیر تغییر یافت:

 • ارائه هر گونه خدمات مشاوره مدیریت و سازمان در زمینه مسائل مختلف از قبیل برنامه‌ریزی، طراحی ساختار سازمانی و بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه‌ای
 • بررسی توجیه فنی اقتصادی، مالی و حقوقی طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها
 • ارزیابی فنی، اقتصادی، مالی و بررسی اخذ وام از بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر موسسات مشابه داخلی و خارجی
 • انجام مطالعات فنی، اقتصادی و اجتماعی و ارائه خدمات در زمینه‌های مختلف از جمله مدیریت مالی و طراحی‌ها
 • انجام مطالعات مربوط به آینده نگری شاخص‌های مورد نظر این موسسات و سایر شاخص‌های بین المللی طراحی شده
 • ارائه خدمات مدیریت و مشاوره‌ای در زمینه‌های مختلف مورد نیاز بانک‌ها و سایر موسسات اقتصادی، مالی و تجاری
 • استاندارد نمودن فعالیت‌ها، فرآیندها و تولیدات کالایی و خدماتی و نظارت بر اجرای کیفی و کمی آن‌ها
 • مشارکت با شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی داخلی و خارجی
 • ایجاد و تاسیس شرکت‌های جدید به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت با سایر اشخاص حقوقی، حقیقی داخلی و خارجی
 • استفاده از تسهیلات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف شرکت
 • اخذ و اعطای هر گونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها
 • انجام کلیه فعالیت‌هایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت ارتباط دارد
 • انجام امور حسابداری و حسابرسی داخلی شعب بانک‌ها و سایر موسسات مالی
 • انجام امور حسابداری عملکرد و مدیریت واحدهای ستادی بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
 • پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی مجاز.